Úvod | | Košík | Kontaktujte nás!
= Garance nejnižší ceny jachtařských potřeb z nerezu A2, A4 -> šekle, napínáky, karabiny, kotvy a řetězy. Pokud koupíte stejné zboží jinde levněji vyplatíme Vám formou slevy rozdíl při dalším nákupu u nás.=

Navigace

385 Kč s DPH
350 Kč bez DPH

Navigace

Tim Barlett

I.vydání: leden 2012

 

Formát: 165 x 235 mm

159 stran, barevná publikace

Přeloženo z anglického originálu Navigation Handbook, vydanou renomovanou britskou společností RYA – Royal Yacht Association.

RYA patří mezi největší vydavatele odborné jachtařské literatury na světě a její knihy se používají při výuce jachtařských dovedností.

Tuto knihu lze vřele doporučit nejen studentům některého z kurzů RYA, ale i vše.

 ostatním. kteří se chtějí blíže seznámit s uměním námořní navigace.

 

Navigační techniky a praktiky se během posledních let dramaticky změnily, obzvláště GPS a elektronické mapové přístroje dosahují nebývalé úrovně přesnosti a spolehlivosti.

 

RYA uzpůsobila všechny své kurzy s ohledem na fakt, že mnozí jachtaři a uživatelé motorových jachet nyní považují elektronické přístroje za hlavní způsob navigace.

 

Tradiční metody ale stále hrají v navigaci důležitou roli. Tato kniha, vhodná pro jachtaře i vyznavače motorových lodí, nabízí vyváženou kombinaci klasických i moderních navigačních technik a radí, jak využít to nejlepší z obou.

Autor Tim Barlett je jedním z předních expertů na navigaci ve Velké Británii. Plachtí již od svého mládí a navigaci se naučil během studia na námořní akademii v Dartmouthu. Poté, co opustil námořnictvo, se Tim kvalifikoval jako Yachtmaster Instructor a pracoval jako profesionální skipper a instruktor jachtingu do doby, než se stal technickým editorem časopisu Motor Boat and Yachting. Nyní je nezávislým spisovatelem a školitelem.

Úvod   
Základní principy navigace
Pozice
Zeměpisná šířka a délka Geodetické datum
Směr
Různé druhy směrů
Magnetické kompasy Nemagnetické kompasy
Měření směru na papřrové mapě Úhloměry
Paralelní pravítka
Pravítka s otoc"ným ramenem Pravítka typu Breton
Vzdálenost, hloubka a výška   
Měření vzdálenosti na moři   
Měření vzdálenosti na papírové mapě   
Hloubka a výška   
Hloubky na mapách   
Měření hloubky na moři   
Vybavení navigátora   
Využití informace – předpokládaná pozice (DR)   
Námořní mapy   
Projekce   
Vydavatelé map   
Ortodroma a loxodroma   
Měřítko   
Polární mapy   
Informace na mapě   
i-iektronické mapové systémy   
Rastr a vektor   
Aktualizace map   
Ostatní publikace   
Určování pozice
Převzetí pozice z pevného bodu Poziční linie
Globální poziční systém (GPS) Diferenční GPS
Další satelitní systémy
Použití GPS
Vynesení GPS pozice    64
Další metody určení pozice    68
Další zdroje pozičních linií    73
Tradiční radiční navígace a etapové plotery    76
Slapové jevy a proudy    78
Půldenní rytmus - přílivy a odlivy    78
Půlměsíční rytmus - skočné a hluché přílivy    79
Další rytmy    79
Vliv pobřeží    80
Tabulky přílivů a odlivů    80
Pravidlo dvanáctin    86
Elektronické předpovědi    87
Meteorologické faktory    87
Slapové proudy    87

Kormidelní kurz a kalkulovaná pozice    91
Určenl kormidelního kurzu v mapě    92
Pravidlo- šedesátiny    94
Snos    95
Kalkulovaná pozice (EP)    97
Oblast chyby    100
Chyby    101
Světla, bóje a majáky    102
Majáky    102
Charakteristiky světel    104
Sektorová a směrová světla    106
Bóje a navigační znaky    107
Systém IALA    108
Mlhové signáiy    112
Plavba v pobřežních vodách    113
Od bóje k bóji    113
Tranzity    115
Naváděcí znaky a zpětné náměry    116
Náméry pro změnu kurzu    116
Bezpečné linie    117
Radar orientovaný k severu    119
Elektronická pilotáž    120
Plavební signalizace    121
Pravidla a předpisy    121
Příprava pilotáže    122
Pilotáž v praxi    123
Plavba    124
Námořní legislativa    124

Faktory plánování    125
Cíle    125
Omezení    125
Spotřeba paliva    127

Systém rozdělené plavby    128
Nebezpečí    130
Pomůcky    133
Trasy    133
Taktické plánováni    136
Taktika vzhledem k proudu    136
Taktika vzhledem k větru    137
Plavba v praxi    140
Příjezd k trasovému bodu    141
Vedení záznamů    142
Ztracen a nalezen    143

Příloha 1: Propojení přístrojů    145
Základy NMEA    145
Problémy NMEA    146
NMEA 0183 v praxi    147

Příloha 2: Loran    148
Příloha 3: Radar    150
Příloha 4: Slapové výšky a referenční úrovně    157
Příloha 5: Mapové symboly na námořních mapách    158

Ukázky z textu:

Navigace je rozsáhlý a neustále se vyvíjející předmět a některé pasáže této knihy nejsou zcela nutné pro frekventanty kurzů Day Skipper nebo dokonce i Yachtmaster. Přesto j sou zde ale zařazeny, protože mohou být zajímavé pro některé hloubavější nebo zkušenější navigátory. Především studenti aspirující na úroveň Day Skipper je mohou prozatím přeskakovat. Tyto pasáže jsou označeny žlutou svislou čarou při okraji stránky.


Poznámka k českému překladu:
Angličtina má velmi bohatou jachtařskou terminologii a ustálené názvosloví, což v češtině bohužel často neplatí. Některé důležité anglické termíny a výrazy, se kterými se jachtaři mohou běžně setkat, uvádíme v závorkách za českým výrazem.
Vzhledem k tomu, že v praxi se na drtivé většině map, kompasů či GPS přístrojů setkáme pouze s anglickými zkratkami názvů světovýc stran, zůstaly tyto zkratky zachovány i v českém překladu. Sever je tedy značen písmenem N (North), jih je S (South), východ E (East) a západ W (West)

________________________________________________________

Efekt závětrného předoboku se nejvíce projeví při slabém větru a silném proudu, zvlášt pokud jsou vítr a proud na sebe zhruba kolmé. Zvlášť dobře se dá využít, pokud by se měl proud během dlouhé stoupačky obrátit. Je však potřeba nakládat s tímto předpokladem opatrně, očekáváme-li stočení větru.


Kormidlování ke změně
Pokud bychom se mohli spolehnout, že se vítr ani proud během plavby nezmění, bylo byjedno, na jakém boku začneme křižování proti větru nebo zda budeme kližovat několika dlouhými úseky nebo řadou krátkých.
Vítr je však málokdy tak stálý.
Myšlenka kormidlování směrem ke změně je jednoduchá. Na obr. 133 kapitán ví, že podle předpovědi lze očekávat stáčení větru po směru hodinových ručiček (veering ) ze SSZ na SSV. V určité chvíli už tedy nebude možné držet kurz SSV, protože to by bylo přímo proti větru. Na začátku plavby ale může jet snadno směrem SSV - a tak to také udělá. Každá míle, kterou nastoupá s původním větrem, odpovídá jedné míli nastoupané přímo proti větru nebo zhruba 1,5 míle uražené po změně větru.
Pravidlo lze stručně shrnout takto: zvolte takový kurz, který umožní co    Obr. 133 nejostřejší jízdu proti očekávanému směru větru, tj. pokud se dá očekávat
stočení větru doprava, začněte stoupat na větru zleva. Každý, kdo prošel závoděním na plachetnicích, potvrdí, že efekt je obdobný, jako při ,,obratu do změny".


Připlujte k pobřeží na větru zleva
Předchozí pravidlo lze uplatnit také v blízkosti pobřeží, pokud vyjdeme ze skutečnosti, že vítr nad pevninou je vždy stočen o zhruba 20°- 30° doleva oproti větru nad mořem. Například nad pevninou vanoucí severní bríza se nad
mořem zřejmě stočí a bude mít severovýchodní směr.
Jinými slovy, lod' blížící k pobřeží může očekávat, že se vítr během zhruba posledních pěti mil bude postupně stáčet proti směru hodinových ručiček (backing ). Abychom toho využili, měli bychom se snažit připlouvat nejprve na větru zprava a být připraveni otočit na vítr zleva ve chvíli, kdy bude efekt změny větru při pobřeží citelný, a pro závěrečný dojezd využít stočený vítr (Obr. 134).


Taktika sektoru a koridoru
Ne každou změnu větru lze předpovědět. Je příjemné využít nečekané změny větru, když se ze stoupačky náhle stane boční kurz, ale je zoufale skličující zjistit, že se vítr stočil proti nám a my skončíme zpátky tam, kde jsme byli před několika hodinami. Mnozí navigátoři se tedy snaží minimalizovat nepříznivé účinky změn tím, že se drží v určité výseči (sektoru) nebo v koridoru.

________________________________________________________


Přidat do košíku:

  • Kód: NYS1
  • Přepravní hmotnost: 0.3kg

Doplňující informace:Tento produkt byl přidán dne Neděle 11. březen 2012.